O firmie


Wydawnictwo ,,Prio”
26-600 Radom
ul. Andrzeja Struga 78/ 54
tel. 506 119 747


wydawnictwoprio.pl

wydawnictwoprio@gmail.com
rumie@interia.pl

 

O nas

    Jesteśmy młodą firmą stworzoną przez terapeutów. Od wielu lat pracujemy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Chcemy wydawać: pomoce logopedyczne, edukacyjne, poradniki, czyli przydatne i praktyczne materiały naukowe i dydaktyczne do wykorzystania przez osoby pracujące z dziećmi. Chętnie współpracujemy z logopedami, pedagogami, oligofrenopedagogami, surdopedagogami, tyflopedagogami, psychologami, nauczycielami związanymi z edukacją przedszkolną oraz wczesnoszkolną, osobami zaangażowanymi w procesy rehabilitacji dzieci, terapii i nauczania.

Zespół tworzą:

  • Dorota Rumieńczyk – logopeda (spec. neurologopeda), polonista, autor pomocy logopedycznych publikowanych w Prio,
  • Joanna Kudła – oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, organizator szkoleń i warsztatów,
  • Wioleta Dańska – informatyk, grafik, ilustrator, konsultant do spraw technicznych,
  • Jolanta Wójcik – korektor, konsultant do spraw sprzedaży.
  • Michał Wąsikowski - kierownik sprzedaży.
  • Patrycja Szetelnicka - kierownik ds. administracji.